Torsten laver båd
 Uden mad og drikke
 
Svante og hans "fruer" efter kærlig pleje
Her i 2017 får vi en ny hjemmeside, hvorfor vi ikke ajourfører denne side, dog er der lagt noget ind under vort nye bookeingsystem, som alle bedes være opmærksommme på.
Så er sæson 2016 startet. Vi har kørt en trailer med tre brugte både og en helt ny båd til Tolo. Bestyrelsen samt medhjælpere har været i Tolo for at klargøre alle 9 både og deres udtsyr, det var hårdt arbejde, som krævede en arbejdsdag på mellem 9-10 timer i de 6-9 dage vi var dernede. Der er slebe, grundet og malet, repareret, tætnet, lavet nye skinner og ordnet svirvler samt årer, så nu er bådene klar til vores 5 sæson.
 
Der skal også lyde en stor tak til Torsten, Ingelise og >Peter Bie, samt Per Boalt Rasmussen, som var med nede for at gøre bådene klare.
 
 
Vi håber I alle vil respektere at vi har ladet nogle opgaver ligge til efter sæsonen er slut, men alle bådene er fuldt brugbare.
 
Vi har fået bygget stativer i bådhallen(graven) så 4 både nu kan ligge solidt og forsvarligt i rummet, den 5. båd skal lægges i garagen.
 
Betsyrelsen